Tập huấn theo công văn của Phòng GD&ĐT Phù Mỹ

- Buổi sáng tập huấn phần mềm CCTT trường học.

- Buổi chiều tấp huấn phần qunr lý trường học SMAS