trong hội thi bé vui khỏe cùng Aerobic cấp huyện, trường mẫu giáo mỹ thắng đạt giải 3