Năm học 2021 - 2022 diễn ra hết sức khó khăn do diễn biến dịch covid - 19. Song với sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường. Đến cuối năm học nhà trường cũng đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi

- Bằng khen của UBND Tỉnh

- Tập thể LĐXS, Tập thể LĐTT

- 1 cá nhân được bằng khen của UBND Tỉnh