Trường Mẫu giáo Mỹ Thắng tham gia dự thi đồ dùng dạy học cấp huyện. Kết quả đạt giải nhất