ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND - UBMTTQVN XÃ cũng tổ chức buổi toạ đàm gặp mặt tất cả cán bộ, giáo viên đã về hưu và giáo viên đang công tác trên địa bàn xã Mỹ Thắng nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022